بیمه مسئولیت چیست

 

با افزایش گستره شهر ها و همچنین سیر مهاجرت روستایی ها به شهر ها،پدیده افزایش شغل و موقعیت شغلی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد.طبیعی است که هریک از این مشاغل چه کوچک ترین آن ها و چه بزرگ ترین آن ها،دارای مسئول و سرپرستی است که علاوه بر اینکه در قبال فرایند کاری مجموعه اش باید بسیار حساس و مسئولیت پذیر باشد،باید در قبال همه ی افرادی که تحت نظر او کار میکنند نیز مسئولیت پذیر باشد.چه قضیه مالی و چه قضیه جانی و جسمی.

البته داشتن مسئولیت تنها لازمه داشتن شغل و مسئولیت شغلی نیست!بلکه مسئولیت های پنهانی نیز وجود دارند که در صورت اتفاق افتادن خسارت های ناگوار که هرکسی از عهده آن ها برنمیاید، باید بشدت پاسخو باشند و در قبال ضررهای اتفاق افتاده هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ مالی جوابگو باشند!

در این جاست که ما با نقش بیمه مسئولیت آشنا میشویم.

 

بیمه مسئولیت دقیقا چکار میکند

شرکت های بیمه گر انواع بیمه در زمینه های مختلف مانند بیمه آتش سوزی،بیمه عمر،بیمه شخص ثالث و…. در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. با این حال اگر شما به شخص یا اشخاصی که یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم در قبال آن ها مسئولیت دارید و آن ها دچار آسیب و ضرر و زیان در حوزه مسئولیت شما بشوند،بیمه مئسولیت روی کار میاید تا تکیه گاهی برای شما در این زمینه باشد.
بیمه مسئولیت نوعی ازبیمه است که متعهد میگردد که تعهدات فرد بیمه گذار را در قبال خسارت ها و ضررهایی که به دیگران وارد شده است را برعهده بگیرد.یعنی اگر فردی دارای مسئولیت است و در حوزه مسئولیت او به فرد یا افرادی خسارتی مالی یا جانی وارد بشود،شرکت بیمه گر تمامی خسارت هایی را که بیمه گذار باید پرداخت کند را برعهده بگیرد.

نکته ای که شاید تابحال فهمیده باشید این است که شرکت بیمه گر تنها درصورتی خسارات را جبران میکند که فرد بیمه گذار در آن مسئولیت قرار داشته باشد.

 

 

انواع بیمه مسئولیت

اگر تابحال دقت کرده باشید موضوعیت این بیمه برای کسانی است که به هر نحوی دارای مسئولیت هستند و دارای تهدیداتی از لحاظ اینکه افراد تحت مسئولیت آن ها دچار خسارت بشوند هستند.اگر به تعریف جامع مسئولیت که میگوید،آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد،نگاه میکنیم،متوجه میشویم که بیمه مسئولیت طیف بسیار و بسیار گسترده ای از مسئولیت ها را در برمیگیرد.
پس بدین صورت بیمه مسئولیت شامل 3 دسته کلی و البته زیرشاخه های آن ها تقسیم میشود.
1)بیمه مسئولیت مدنی
• بیمه مسئولیت مدنی عمومی
• بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
• بیمه مسئولیت تولید کنندگان
2)بیمه مسئولیت قراردادی
3)بیمه مسئولیت متقابل

1)بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی تعهداتی را شامل میشود که فرد بیمه گذار بر اساس قانون بر عهده دارد ودر صورتی که حادثه ای رخ بدهد،بیمه گذار باید پاسخگو باشد.

این بیمه بیمه به 3دسته طبقه بندی میشود:
• بیمه مسئولیت مدنی عمومی
این نوع بیمه مدنی، اشخاص را در برابر ضررها و خسارت های غیر عمدی که در فعل و انفاعالات روزانه به شخص یا اشخاص دیگر وارد میشود را بیمه میکند.در ادامه با مثال هایی این نوع از قانون مدنی را متوجه میشوید.

• بیمه عملیات ساختمانی
در این نوع از بیمه،همانطور که از نامش پیداست،تمامی مسئولیت هایی که کارفرمای یک پروژه ساختمانی در قبال ضررها و خسارت های جانی و مالی به اشخاص دیگر حین عملیات ساختمان سازی وارد میشود را،تحت پوشش خودش قرار میدهد و تمامی خسارات را متعهد به پرداخت میشود.

• بیمه تمام خطر پیمانکاران
در این نوع بیمه،اگر پیمانکارانی درحال ساخت و ساز یک بنای ساختمانی یا یک پروژه عمرانی و این قبیل پروژه ها مانند سدسازی،خطوط راه آهن،برج سازی،فرودگاه ها،پروژه های ساختمانی ……. که احتمال آسیب به آن ها در اثر سهل انگاری،وضعیت نامطلوب آب و هوا و…. ممکن است و احتمال که فرد پیمانکار طبق قانون ملزم به پرداخت خسارت شود.این نوع بیمه به کمک این پیمانکاران آمده و تمامی خسارات احتمالی و غیر عمدی را مرتبط با حوزه مسئولیت پیمانکار است را تحت پوشش قرار میدهد.

• بیمه مسئولیت جامع شهرداری
این بیمه نامه برای تمامی خدمات و پروژه های وابسته به شهرداری است که احتمال خسارت و ضرر حاصل از خطرات عمرانی و سهل انگاری های نیروی انسانی و…. وجود دارد را بیمه و ایمن میکند.

• بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
اگر تابلوهای تبلیغاتی در سطح کوچه و خیابان در اثر باد و یا هرچیز دیگری به اشخاص ثالث خسارت وارد کنند،از لحاظ قانونی صاحبان تابلو ها بایستی خسارت پرداخت کنند.اما اگر تحت بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی باشند،از این پرداخت خسارت مصون هستند.

• بیمه مسئولیت اماکن ورزشی
اگر در مکان های ورزشی مانند استخر،سالن های بدنسازی و…. به اشخاص ثالث خسارت و زیان جانی مانند نقص عضو و مرگ و… وارد شود،طبق قانون مدیریت باشگاه مسئول پرداخت خسارت میباشد که در صورتی که تحت پوشش بیمه مسئولیت اماکن ورزشی باشد،از پرداخت این خسارت مبرا است.

• بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان
این بیمه برای آن دسته شکارچیان یا محیط بانانی است که مجوز قانونی دارند و در اثر جریان شکار یا محافظت از محیط زیست به صورت غیرعمد،باعث آسیب با اشخاص ثالث شوند.

• بیمه مسئولیت مدیران آموزشی
این بیمه همانند بیمه مسئولیت اماکن ورزشی،اگر در اماکن آموزشی مثل آموزشگاه های زبان یا آموزشگاه های هنری و…برای اشخاص اتفاقی رخ دهد،مدیریت مجموعه از پرداخت خسارت در امان است و شرکت بیمه گر ملزم به پرداخت خسارت میشود.

• بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
این بیمه بمانند بیمه مسئولیت مدنی عمومی است در رابطه با خسارت دادن مسئول گروه با اشخاص ثالث است.اما با این تفاوت که این نوع بیمه با افراد شخص ثالثی است که در رابطه با مشاغل هستند.

 بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
این نوع بیمه در رابطه با اشتباهات و قصوری است که پزشکان در حین عمل یا معاینه یا عملیات پس از مداوا،بصورت غیر عمد و از روی دلایلی که نمیتوان علل عمد بودن را به آن ها داد، را که منجر به نقص عضو،جراحت اضافه بر سازمان،آسیب های حاصل از این اشتباهات و حتی مرگ را پوشش میدهد و باعث میشود که پزشک در رابطه با پرداخت خسارتی که در آن مقصر شمرده میشود،مبرا و امن باشد و تمامی خسارت شرکت بیمه گر پرداخت کند.

 بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین
این نوع بیمه در رابطه با خسارت هایی جانی و مالی است که ریشه در قصور و اشتباهاتی دارد که مهندسین ساختمان ها و مجتمع ها و کلیه فضاهای بنایی در آن دخیل هستند،دارد.بدین صورت که اگر آسیبی توسط این موارد گفته شده به مالکین بناها یا ساکنین آن ها وارد شود،شرکت های بیمه گری که این نوع بیمه را برای مهندسین پوشش میدهند را ملزم به پرداخت خسارت و زیان بجای مهندسین پروژه میکند.

 

• بیمه مسئولیت تولیدکنندگان
این نوع بیمه شامل تولیدکنندگانی است که این بیمه را قبول میکنند و محصولاتی که به دست مصرف کننده و افرادی که از محصولات آن ها استفاده میکنند در اثر کمبود کیفیت یا نقص محصول یا عدم برخورداری از استاندارد و عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی،باعث خسارت و ضرر به به مصرف کننده میشوند.بدین صورت اگر تولید کننده قانونا مقصر شناخته شود،خسارت پرداختی با اشخاص ثالث را شرکت بیمه گر پرداخت میکنند.

2)بیمه مسئولیت قراردادی
این نوع از بیمه درواقع جهت جبران خسارت های مالی و جانی ای است که یک طرف قرارداد به خاطر نقض قانون طرف دیگر استفاده میشود.

3)بیمه مسئولیت متقابل
این نوع از بیمه که بسیار کم استفاده و خیلی کم توسط شرکت های بیمه گر ارائه میشوند،در واقع بدین صورت است که شخص بیمه گذار در طی قرارداد میتواند شرایط و خواسته های متعددی و اضافه بر سازمانی برای بیمه نامه داشته باشند.

بیمه مسئولیت،چه خسارت هایی را پوشش نمیدهد

خسارت های زیر به هیچ عنوان شامل پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه گر نمیشوند:
1-خسارت های از روی عمد و قصد که اثبات شود توسط بیمه گذار انجام شده است.
2-خسارت ها و زیان هایی که توسط حملات و اشباهات هسته ای رخ دهد
3-خساراتی که در جریان جنگ و نزاع های خیابانی یا حتی شورش هایی که منجر به آسیب شوند.
4-خساراتی که ریشه در عدم پیروی از قوانین جمعی و کشوری و به علت برخورد متقابل انجام شده باشد.

 

 

تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه مسئولیت

بیمه گذار:
1-بیمه گذار بشدت موظف است که کلیه خطرات و ریسک هایی که در رابطه با شغل و کار خود دارد را با بیمه گر درمیان بگذارد.اگر در انتقال کامل اطلاعات کمی و کاستی دیده شود و یا انتقال اطلاعات به طور غلط و نادرست باشد،قرارداد بیمه از همان ابتدای انعقاد بطور کامل باطل بوده و هیچ استفاده و اعتباری ندارد.

2-جهت رسمیت و قانونی یافتن قرارداد،بیمه گذار موظف است تا حق بیمه را قبل از وقوع حادثه یا در زمان تعیین شده پرداخت کند وگرنه قرارداد بلا استفاده میماند.

3-اگر پس از عقد قرارداد،کیفیت و خطرات کار بیمه گذار دچار تغیراتی شود،بایستی سریعا به بیمه گر اطلاع دهد.در غیر این صورت کلیه عواقب بر عهده بیمه گذار میباشد.

4-بیمه گذار ملزم است بلافاصله بعد از اینکه خسارت و حادثه رخ داد،به بیمه گذار اطلاع کامل دهد.

تعهدات بیمه گر:
1-بیمه گر ملزم است که در صورت تایید خسارت بسرعت و به طور کامل خسارات بیمه گذار را پرداخت کند.

2-مواردی که باعث میشوند حق و حقوق بیمه گذار دیده نشود را به طور کامل در بیمه نامه شرح دهد.

3-در حین عقد قرارداد بیمه مسئولیت بیمه گذار شاید مجبور شود اطلاعاتی شخصی از زندگی و شرایط کاری خود توضیح دهد که این حرف ها باید به طور کامل توسط بیمه گر حفظ شود.

شرایط فسخ قرارداد برای طرفین
برای بیمه گذار:
1-در صورتی که بیمه گذار متوجه شد که از خطرات و آسیب های احتمالی شغل و موقعیت خود کاسته شده و یحتمل آسیب و خسارتی درکارنباشد میتواند قرارداد خود را فسخ کند.

2-اگر بیمه گذار قرارداد خود را پیش از پایان تمام کند،بایستی به تعداد روز های باقی مانده مبلغ پرداخت شده،توسط بیمه گر بازگردانده شود.اما باقی مبالغ به هیچ عنوان برگردانده نمیشوند.

برای بیمه گر:
1-اگر بیمه گذار حق بیمه های خود را پرداخت نکرد و یا حق بیمه اضافی را نیز متقبل نشد بیمه گر میتواند قرارداد را فسخ کند.

2-اگر خطرات احتمالی به مسئولیت بیمه گذار افزایش بیاید و بیمه گذار موافق با پرداخت حق بیمه اضافی نباشد،بیمه گر میتواند قرارداد را فسخ کند.

3-درصورتی که بیمه گذار به کتمان یا ناواضح گویی شرایط کاری اش کرده باشد بیمه گر میتواند بیمه نامه را فسخ کند.

نحوه حل اختلافات در بیمه مسئولیت

اگر 2طرف قرارداد به توافق نرسند،میباست به صورت داوری از خارج عمل کنند.بدین صورت که هر کدام از طرفین یک داور از طرف خود انتخاب میکند و اگر داوران 2طرف موفق به توافق نشوند میبایست به یک سرداور مراجعه کنند .
در هر صورتی اگر بازهم توافقات انجام نشد 2طرف باید به یکی از مراجع قضایی و قانونی مراجعه که در این مرحله معمولا عادلانه ترین رای داده میشود.

همانطور که دیدید،بیمه مسئولیت اگر از حساسیت بیمه عمر برخوردار نباشد،کمتر از آن نیست.شاید یکی از دلایلی که باعث میشود که این بیمه بسیار مهم و نیازمند به مشاوره قوی و طولانی مدت دارد،این است که افراد دارای مسئولیت های متفاوتی هستند و هرکدام حساسیت بشدت مهم و متفاوتی هستند. پس لازم است که اگر به دنبال این نوع از بیمه هستیم با حساسیت مضاعف و بیشتر درباره این بیمه راهنمایی بگیریم.

 

اشتراک گذاری در :
نوامبر 4, 2021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط