مقالات

بیمه اماکن ورزشی

ورزش هایی که ما می شناسیم و دوست داریم می توانند به صدها یا حتی…

مرداد ۵, ۱۴۰۱
بیمه تابلو های تبلیغاتی

همه مشاغل، صرف نظر از صنعت، با خطراتی مواجه هستند که باید تحت پوشش بیمه…

خرداد ۷, ۱۴۰۱
بیمه تمام خطر پیمانکاران چیست

امروزه مشاغل در هر اندازه و صنایع در معرض خطرات و تعهدات مختلفی قرار دارند….

اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱
بیمه شکارچیان و محیط بانان

چرا شکارچیان باید بر بیمه مسئولیت شکار پافشاری کنند؟ در حالی که هیچ کس دوست…

اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱
بیمه وام بانکی چیست

هنگامی که برای وام درخواست می کنید، از جمله وام مسکن یا وام شخصی، وام…

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۱
بیمه مسئولیت تور مسافرتی چیست

در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده…

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱
بیمه گوسفند و بز چیست

برای گله داران بزرگ، شاید یکی از بزرگترین دغدغه ها ، خساراتی است که به…

اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱
بیمه گاو چیست؟

گاو ها ، یکی از حیوانات ارزشمند در حوزه غذایی و دامپروری هستند که تعداد…

فروردین ۲۴, ۱۴۰۱
بیمه حوادث چیست

بیمه انواع مختلفی دارد که یکی از این انواع، بیمه حوادث است. بیمه حوادث یکی…

فروردین ۱۶, ۱۴۰۱